loading...
loading...

Utsikt från kyrktornet

loading...
loading...

 1:a advent, 2013 nyinvigdes vår kyrka, efter att den renoverats under några år. Kyrkan var fullsatt,345 personer kom och deltog i mässan. Biskop Jan-Olof Johansson invigde kyrkan och höll predikan. Församlingens körer deltog också .

 Fliseryds församlings äldsta kyrka var uppförd i Kyrkeby som låg vid Fliseryds Gård. Den gamla kyrkan brann 6 juni 1811. Storklockan som räddades undan elden är densamma som nu hänger i "nya" kyrkan.Även tre ljuskronor kunde räddas.

Den "nya" kyrkans ritning.

 

Den första gudstjänsten i nya kyrkan hölls 18 oktober 1818.

Kyrktornet på kyrkan byggdes 1880,innan användes en klockstapel som byggdes intill den nya kyrkan. Den klockstapeln användes 1818-1880. 

1952 byggdes en klockstapel intill Fliseryds gård där den gamla kyrkan legat.  

VAPENSKÖLD FRÅN FLISERYDS GAMLA KYRKA, TACK JONNY NILSSON FÖR INFORMATION!
 Vapenskölden hittades i Riksarkivets gömmor av  Roger Axelsson. Teckningen är från 1624 och gjordes av någon som besökte Fliseryds medeltida kyrka just då. Skölden, som alltså hängde i kyrkan, är medeltida och de tre sjöbladen signalerar Likvidssönernas ätt. De ägde Ekhult på 1200- och 1300-talet. Bland annat lär biskop Hemming Larsson av denna ätt ha bott där. En gissning är att skölden kommer från honom. Kyrkan låg ju dessutom i närheten av Likvidssönernas Ekhult, och kanske kanske kan ätten ha haft inflytande på att kyrkan hamnade just där, men det är en spekulation.  

  Bild i Kalmar Läns museums arkiv

Gamla  prästgården låg vid Pilö som ända sedan 1500-talet och fram till 1917 utgjort bostad åt församlingens kyrkoherdar.Men när nya kyrkan byggdes inne i samhället blev det för långt mellan prästgården och kyrkan. Under tiden prästgården byggdes bodde kyrkoherdarna i Gustavsberg.

Gamla prästgården,i ekan sitter Kyrkoherde Ahlqvist med fru.

En öde prästgård i Pilö....

Nya prästgården inne i samhället var färdigbyggt 1923. Användes som prästbostad till  2008 då huset såldes till privatperson.

Klockstapeln vid Fliseryds gård.Kor tet taget 2008,dåvarande klass 6 besök vid klockstapeln vid sin hembygdresa med fröken Solveig.

 KYRKFOLK. Präst, Kyrkvärdar, Vaktmästare, körmedlemmar, förtoendevalda, kyrkbesökare m.fl förmodligen taget mitten 1980-talet.

Bakre raden fr.v: Ernst Nilzen, Rolf Berkeby, Mairon Magnusson, ”Gotländskan”, Sonja Nilsson, Axelina Nilzen, Inger Lennartsson, Gunnar Larsson, Vide Almgren, N.N, Ivar Jonsson, Inga-Britta Wirbladh, Karin Kämpe.
Andra raden fr.v: Hillevi Nilzen, Margit Blomqvist, Elin Boman, Lisa Svensson, Margit Ekstrand, Alma Ekström, Åsa Johansson, Ragna Larsson, Svea Blomqvist, Gunnar Johansson, Astrid Cedergren, Elsie Augustsson, Ella Nejdling, Lilly Axelsson.
Tredje raden fr.v: Babette Fleetwood, Signe Franzen, N.N, Hanna Johansson, Ella Karlsson, Karin Claesson, Ebba Lundgren, Jacob Nielsen, N.N, Aina Nilsson
Främre raden fr.v: Adina Johansson?, N.N, Hjalmar Karlsson, N.N, Leif Strid, Ebba? , Anna-Lisa Gillman, Gerd Lagerqvist, Viola Fransson, Birger Ekstrand, Åke Lennartsson.
Sittande: Viktoria Westling, Ann-Marie Franzen, Göran Palmer. 


 

 

Fliseryds kyrkokör har övning hemma hos Nils och Marianne Hernebrand. Kaffe efter repetitionen serverades.

Nils Hernebrand dirigerar.

Främre raden fr. v: Syskonen Anna-Lisa och Doris Ohlsson (Wendel), Minnie Hernebrand, Hjördis Petersson, Rut Åberg.

Bakre raden fr. v: Maj-Britt Simonsson, Robert Redborn, Nils Melberg (gift med Gunnel Ohlsson/Nejdling), Nils Jonasson.

Konfirmationsträff

KYRKFOLK,1984?
Bakre raden fr.v: Ernst Nilz'en, Rolf Berkeby, Mairon Magnusson, ?, Sonja Nilsson, Axelina Nilz'en, Inger Lennartsson, Gunnar Larsson,Vide Almgren,?, Ivar Jonsson, Inga-Britta Wirbladh, Karin Kämpe.
Rad 1: fr.v: Hillevi Nilzen, Margit Blomqvist, Elin Boman, Lisa Svensson, Margit Ekstrand, Alma Ekström,Åsa Johansson, Ragna Larsson, Vivi Blomqvist, Gunnar Johansson, Astrid Cedergren, Elsie Augustsson, Ella Nejdling, Lilly Axelsson
Rad 2: fr.v: Babette Fleetwood,Signe Franz'en?,? Hanna Johansson, Ella Karlsson, Karin Claesson, Ebba Lundgren, Jacob Nielsen, ?, Aina Nilsson
Rad 3:Adina Johansson?, ?, Hjalmar Karlsson, ?, Leif Stridh, ?, Anna-Lisa Gillman, Gerd Lagerqvist, Viola Fransson, Birger Ekstrand, Åke Lennartsson.
Längst fram fr.v: Viktoria Westling, Ann-Marie Franzen, Ingmar Palmer.

LUCIA I FÖRSAMLINGSHEMMET,2011

Körerna Lågan och Flamman framförde söndag 11 dec. ett luciaspel och lucia sånger.

Årets lucia var Tanya Ottosson.

Luciafirande 2013. Körerna Lågan och Flamman deltog med luciatåg. Lucia: Linnea Berkeby

loading...
Artikel tagen ur Oskarshamnstidningen

Kort tagna från kyrktornet: