Följande kort är från Torsten och Barbro Perssons fotosamling.
Judith är Judith Åström gift med Konrad Åström och mor till Barbro Persson född Åström.

Bildspel med kort från Finsjö. Kort 2: 1:a, 2:a och 3.e kasernen. Kort3: Arbetare vid spikfabriken, Kort4: Finsjö handelsaktiebolag, Kort5:Jvgstationen, Kort6: Finsjö snickerifabrik, Kort 7: Finsjö spikfabrik, Kort 8 och 9: Flygfoto, Kort 10 och 11: kraftstationen, Kort 12: Kristinas home nedanför Tranehäll i Emån, Kort 13:vykort med olika motiv  Kort 14: Rivning av spikfabriken 1938 fr. v. Nils Karlsson, Karl Erik Karlsson och Torsten Persson, Kort 15: Skomakarfinsjö revs 1943 en del av materialet användes för att bygga huset på Bruksvägen 15., Kort 16: Sliperiet i Finsjö, taget i början av 1900talet. Kortet adresserat till Nanny Johansson co jägmästare Tede'n.


 

loading...

Interiörbilder från Fliseryds gamla kyrka

CF Lundgrens hus på Ryssebacken

 Röda Skolan,prästgården,Ekåsa. 1920-tal.

Bil möjligen utanför Borgs. Möjligen Judith i baksätet, och Adele Holst nere.

 Foto på vägen utanför Borgs. Judith längst till vänster. Övriga Anna och Agnes Borg. Torsten Borg. Adele Holst. Edit Odelroth. Barbro på vägen.

 Skiren 1937

Symaskinskurs kanske i skogshyddan. Judith längst fram till vänster.

 Vävkurs Röda Skolan. Judith långt bak till höger.

 Greta,Adele och Elna Holst.

Elin Boman. Judith,Vega Andre och Vera Runestein. Södra Vi brunn,slutet 1920-talet.

 Byggande av vägen Finsjö-Bohult. Troligen AK-arbete. 1930-tal.

 Hos fotografen. Till vänster:Edit och Gustav Persson. Till höger:Edla och Julius Karlsson. Edit och Julius var syskon. Taget före 1916.

Ida Petersson(Ida i Alebo) Född 1846. Anlitad som kokerska.

 Promenad i Finsjö. Arne Klase,Birger Klase,Harald Karlsson,Nils Mellberg, Erik Karlsson, Ingvar Nilsson,Stig Gunnebrant, Torsten Persson, Sven Johansson, Nisse Kalle Karlsson, Erik Andersson.

Promenad i Finsjö.Birger Klase, Hubert Ekström, Torsten Persson, Valter Lingersjö, Sven Johansson, Holger Andersson, Erik Axelsson.

Släkten från Alebo. Astrid Nilsson(Jonasson), Folke Nilsson, Gustav Nilsson( född 1885), Hedvig Nilsson( född 1886), Gunvor Nilsson(Smedberg). Hedvig och Gustav var syskon.

Tre generationer. Barbro Persson(född Åström,1924), Hennes mor Judith(född Åstrand,1880), och hennes mor Carolina Åstrand(född 1860 i Gällared,Halland). Foto taget i vita skolan omkring 1926-27.

Två Finsjöfamiljer. Elis Johansson,Sven Johansson,Judit Jonsson,Dagny Jonsson,Nils-Erik Jonsson, Birger Jonsson, Egon Johansson, Signe Johansson, Verner Johansson.

Bojan Redborn

Fliseryds skyttepaviljong,låg nordost om Läggevi gård. Taget omkring 1900-talet.

Flygfoto över Finsjö. Pappersbruket,Biskopshuset m.fl.

Flygfoto över Finsjö. Spikfabriken,bron m.m

Johan Nilsson och hustrun Sofia,född Jönsson i Höckenäs.

 Nils och Maria Jönsson,Höckenäs. Dottern Sofia gift med Johan Nilsson(se kortet under) Astrid Jonsson Zakrissons mormor och morfar.

Åby smedja,låg i hörnet Åbyvägen-Hantverkarvägen. Smedmästare Ernst Winsell t.h och hantlangaren Ivar Petersson.