EKHULT,BANKEBERG SKOLA

Ekhults skola klass 3-7, 1946

Nr 1 längst bak vänster,17 fram till höger

1-2-3-4-5-6-7

8-9-10-11-12

13-14-15-16-17

1.Sven Ingvar (Andersson) 2.N.N 3.N.N 4.Läraren 5.Ingegerd Karlsson 6.Ulla Karlsson(Ulla på kullen) 7.N.N

8.Ingvar Karlsson 9.Jörgen Åbinger 10.Gerd Axelsson 11.Vega Sköld, Johansdal (nu Elisabeth Ekström) 12.N.N

13.AnnMarie Åbinger 14.N.N 15.AnnMarie (Andersson)bror till SvenIngvar 16.Inger Nilzén 17.Gulli Karlsson

Personer som kan vara med: Inger Nilzen, Gerd Axelsson, Ann-Marie,Sven-Ingvar, Ulla-Britt?

Skolfoto från Bankeberg skola 1932.
Eleverna är uppe från vänster Lennart Simonsson Johansdal, Olle Hermansson Åkeryd, Birger Gustafsson Sandbo, De tre följande pojkarna vet jag inte. Gunnar Hagelberg Skolan, Folkskollärare Hagelberg.

Andra raden från vänster Torsten Moden Släthult, Yngve Karlsson Torp, Ingrid Strid Gamla Ekhult. De två följande flickorna vet jag inte. Karin Ruda Ekhult. De följande två pojkarna vet jag inte.

Tredje raden från vänster Maj-Britt Vicorsson Målen, Nästa flicka vet jag inte. Aina Strid Gamla Ekhult, Nästa flicka vet jag inte. Gun-Britt Fransson, Elsa Granlund, Anna Johansson Fänet, N.N, Rut Stockhaus, N.N.

Längst ner från vänster Lennart och Knut Franzen Bruket. Nästa pojke vet jag inte. Paul Lager, Karl Ingvar Eriksson.
 Stig Hagelberg Skolan, Arne Stockhaus.

På kortet finns också Inga Karlberg,  Anna Lisa Olsson Rödmossen,  Per Johansson Fändal.   

FINSJÖ SKOLA

FINSJÖ SKOLA KLASS 7, 1959

Bakre raden fr.v: Lärare:Sven Nilsson, Roger Welin, Conny Ruda, Göte Elofsson, Göran Mårtensson, Jan-Erik Hugosson, Egon Johansson, Jonny Johansson, Krister Nilsson, Kennet Nilsson.

Andra raden fr.v: Monika Karlsson(gift Tisell), Elisabeth Johansson, Doris Gustavsson,Birgitta Svensson,Kerstin Redborn(gift Hamrin), Gerd Lennartsson(gift Rampeltin), Siv-Britt Eriksson.Vivi Kämpe.

Tredje raden fr.v:   Barbro Olbers, Sylvia Pernius(gift Landerman), Barbro el. Birgitta Olausson, Kerstin Rydhage, MarianneOlsson, Birgitta Klase.Ketty Fransson.

Nedra raden fr.v:    Jonny Nilsson, Ulf Karlberg, Hans Norberg, Kennet Blomqvist.

FINSJÖ SKOLA KLASS1,1958

Lärare: Birgitta Svan

Stående fr.v: Kristina Svan,Evald Palmer, Sven-Åke Karlsson, Kerstin Johansson, Anita Carlsson, Birgitta?, Kenneth Sköld, Hubert Olsson.

Sittande mitten fr.v: Karin?, Marie Brun,Ann-Marie Blomqvist,Siv Andersson, Karin?, Birgitta Andersson, Rostita Strand(gift Persson) Gerd Lindvall.

Sittande längst fram fr.v: Roland?,Per-Olof Carlsson, Sven-Åke Bylund,Lars Olsson.

 Finsjö skola klass 4,1955

Stående fr.v: Nils-Erik Wiktorsson,Berit Jansson, Gertie Axelsson, Kjell Sjögren, Lars-Erik Nelsson, Sven Boman, Gunnar Karlsson, Kjell Klein, Bertil Stockhaus. Lärare: Karl Levin

Sittande längst fram fr.v: Kristina Sjögren, Gun Einarsson,Mona Nilsson

Andra fr.v: Ruby Bruhn, Ulla Gustafsson(gift Schmitterblad) Britt-Marie Olsson.

Tredje fr.v: Birgitta Truedsson, Kerstin Kämpe,Gunda Kämpe.

Sista fr.v: Ulla Erlandsson(gift Ulvenhag),Laila Gillman,Per-Olof Sjöberg och framför :Sven-Bertil Karlsson.

Urklipp från Nyheterna 6 oktober 1989

Finsjö skola, 1950.
Stående/sittande fr.v: ?,?,Lärarinna:Nine Levin, Arne Jonsson,Lars Läggeberger,?,?,Göran Ishagen.
Sittande fr.v:?

Finsjö skola Klass 5-7?,1945?

FINSJÖ SKOLA KLASS1,

Stående fr.v: Jerrie"Skogvaktarn" Carlsson, Bo Kronzell, Britt Ragnar, Anita Liljegren, Gertie Carlsson, Berit Karlsson, Irene Lindwall.

Sittande fr.v: Jerry " Tage" Karlsson, Lars-Erik Wiktorsson, Sven Lindblad.

Lärarinna: Nine Levin

FINSJÖ SKOLA,KLASS4  ÅR 1947?

Bakre raden fr.v: Lärare: Karl Levin, Margita Sköld. Greta Ring, Sven Lindblad, Paul Fransson, Bo Kronzell, Ros-Marie Fransson, Anita Liljegren.

Mellersta raden fr.v: Maggie Ragnar, Siv Lindblad. Gun-Britt Karlsson(gift Hagelin), Anita Ringström, Margit Andersson, Irene Lindvall, GertieCarlsson, Berit Karlsson.

Sittande fr.v: Lars-Erik Wiktorsson, Willy Borg, Rolf Lindvall, Jerry"Tage" Karlsson, Nils Fransson, Ivan Andersson.

 FINSJÖ SKOLA, KLASS?

LÄRARE: KARL LEVIN.

Övre raden fr.v: Jerry"Tage" Karlsson, Sven Lindblad, Berit Karlsson, Anita Liljegren, Gertie Carlsson, Lars-Erik Wiktorsson, Ivan  Andersson,Britt Ragnar, Gun-Britt Karlsson(gift Hagelin), Siv Lindblad, Britt-Marie Liljegren, Margit Andersson, Anita Ringström, Paula Fransson. 

Sittande fr.v: Herbert Nykvist, Anders Blomberg. Willy Borg, Roy Karlsson, Sten Lindvall.

FINSJÖ SKOLA, KLASS 6, 1949? LÄRARE:KARL LEVIN

Övre raden fr.v: Sten Lindvall , Lars-Erik Wiktorsson, Roy Karlsson, Willy Borg, Lennart Stockhaus, Rolf Andersson.

Mellersta raden fr.v: Ingemar Nilsson, Britt-Marie Liljegren, Gertie Karlsson, Anita Liljegren, Berit Karlsson, Anders Blomberg.

Sittande fr.v: Lena Carlsson, Britt Ragnar, Siv Lindblad, Gun-Britt Karlsson(gift Hagelin), Anita Ringström, Paula Fransson, Mona Klase.

FINSJÖ SKOLA, KLASS?

Bakre raden fr.v: ?, Göte Adolfsson, Birger Klase, ?, Stig Karlsson(Gunnebrant), ?, Anders Kjellgren, ?, ?, Karl Levin.

Andra raden fr.v: TureElvingsson, Egon Johansson, Torsten Persson, Olle Seger. Harald Karlsson, Inga Berg, Vera Axelsson, Karin Persson, ?, Britta Karlsson, Greta Karlberg.

Tredje raden fr.v: Irma Karlsson, Vega Jonsson, ?, ?, Mariann Andersson( Sköld), ?, ?, Gun Nilsson, Ingrid Karlsson, Anna-Lisa Mellberg, Mariann Danielsson, Birgit Lindvall, Rosa Karlsson.

Främre raden fr.v: Nils-Erik Pettersson, Verner Johansson, Stig Karlsson, ?, Runio Jonsson, Lage Johansson, Håkan Levin, Östen Andersson, Pelle Blad.

FINSJÖ SKOLA,KLASS1-2,1939-40

Lärare:Nine Levin

Stående fr.v: John-Erik Lingersjö,Kerstin Ragnar,Elsy Jonsson,Gun-Britt Elvingsson, Ann-Marie Halle(gift Bjerker),Marianne Gunnervik, ?,Greta Persson,Lena Friberg,?

Sittande Fr.v: ?, Olle Karlsson,Karl-Erik Karlsson, Tryggve Nilsson, Willy Johansson, Martin Gustavsson, Malte Karlsson, Axel Axelsson, Sven Karlsson, Yngve Berg,?

GRÖNSKOG SKOLA

Grönskog Skola Klass 1-2,1956

Från v: Kerstin Fransson, Tommy Erlandsson, Lärare fru Magnusson, Gunvor Karlsson, Bernth Sjögren, Percy Erlandsson, ?,?, Karl-Johan Johansson.

Grönskog Skola Klass 3-5,1957

Längst fram fr.v: Gudrun Erlandsson,Inger Larsson, Alvar Oskarsson,Bernth Sjögren,Gunvor Karlsson.

Mitten fr.v: Olof"Olle" Andersson, Christer Erlandsson, Hans Tärnfors ,Göran Andersson, Tommy Erlandsson.

Bakre fr.v: Nils-Erik Nilsson, Marita Fransson,Margareta Pettersson, Lena Lagergren, Birgitta Svensson, Lärare: Svea Eriksson.

Grönskog skola före1895. Till vänster C.J Sandahl och hans fru. Längre mot mitten Emelie och Sigrid Sandahl samt i mitten i mörka kläder Hedda Larm.

1885 var lönerna till lärarna följande: C.J Sandahl1:011:42,Hedda Larm: 281:25,Emelie Sandahl: 225:- Elisabeth Sandahl: 225:- Undervisningsmaterial: 150:-

Text taget ur Fliserydsboken.