I industribyggnaden i förgrunden tillverkade man först färdigmonterade hus och efter det var det spikfabrik. Några av husen deltog i Stockholmsutställningen 1897. Husen fraktades från Finsjö till Bohult (ca 1 mil) de som fraktade husen fick inte stanna p.g.s risken att bli av med husen. Från Bohult fraktades sedan husen med tåg till Stockholm.
Sen en tid var det också staketfabrik, efter en eldsvåda 1968  blev det ingen mer industriverksamhet.   Under några år på slutet av 1980-talet var byggnaden ett populärt dansställe kallat Smedjan! 

Jag har fått kort av Weine Stockhaus från Finsjö snickerifabriks färdigmonterade hus.   

Villa " Jenny" har ägts av Torsten Krugers föräldrar Jenny och Ernst.

Tjänstemannabostad intill snickerifabriken. Huset finns fortfarande kvar i Finsjö.

 Strandvägen, Borgholm, Öland. Finsjövillan har ägts av marinmålaren Pär Ekström.
Kortet under taget sommar 2015. Huset ligger på Villagatan i Borgholm, bakom Strand hotell. 

 

Villa "Högklint", Oskarshamn. Villan köpt 15 april 1905 av Direktör Mauritz Linder, Oskarshamn. Kostnad 11.500kr. Linder var oskarshamns tidningens grundare.

 Villa "Solhem" i Gävle. Villan levererades från Finsjö snickerifabrik 1907. På järnväg från fabriken i Finsjö transporterades villan till Oskarshamn. Därifrån vidare med båt till Bönan i Gävle. Villan inköptes av de intresserade på Norrköpingsutställningen 1906. Villan blev K-märkt och "prisad" 1996. 

Ruda stationshus byggt i finsjö 1906. Det gamla stationshuset revs.

Stockholmsvillan. villan var med på Jubileumsutställningen i Stockholm 1897. Finsjö snickerifabrik fick diplom med texten: Allmänna konst-och industriutställningen Stockholm 1897." Diplom för guldmedalj tillerkänt Finsjö snickerifabrik för en utmärkt paviljong." Efter utställningen uppfördes villan i Finsjö, där den brann ner till grunden 1 juni 1905. villan beboddes då av 4 familjer och en ungkarl. Alla blev räddade!

Professorsvillan "Villa Bellona" den mindre varianten. Huset finns fortfarande kvar i Stockholm. Ligger i området Frescati, i området vid Stockholms universtitet.  Korten under tagna sommaren 2015.