Huset revs 2005.

Posten i Fliseryd kort taget 1986 inför en omskyltning. Foto: Postmuseum(id POST.022570)

1981 ändrades alltså rutinen med postgången i Fliseryd. Från att tidigare fått hämta sin post i boxar på posten skulle nu posten delas ut i postlådor vid bostaden.
Jag minns att vi hade boxnummer 137.

 Foto: Postmuseum (id POST.025270)

Posthuset syns på bilden ovan i mitten av bilden, taget vid rivningen av huset.Huset revs 2005.  I huset var det även distriktsköterskemottagning.
Rummet i posthuset där alla postboxar fanns användes även som väntrum för de som skulle åka buss. Utanför posthuset var det busshållsplats innan den nya busshållsplatsen byggdes lite längre bort på Åbyvägen.