Wennerströms affär taget omkring 1890talet. Wennerströms affär köptes senare av C.H Gustavsson som alltså blev Gustavssons affär. Personen längst till höger lär vara Algot Johansson (Redborn) som var springpojk hos kantor Wennerström.

Huset till vänster på kortet är gamla Wennerströms affär-senare Gustavssons

Kort taget från kyrktornet. Tillhör TEIFFEL.J

Inne i Gustafssons affär. Birgit Sjögren expedierar Andreas och Ulrika Jonsson. Taget början på 80-talet.

Kortet nedan lånat av J.TEIFFEL. Taget i början av 80talet.

Kortet överst taget sommar 2015, kortet i mitten taget innan huset revs 1991.