Invigning av gamla Algots ombyggda affär 1959
Bennys okester uppträdde och Axel R Johansson invigde den nya moderna affären. Tack Lennart för lån av kort och information!

 

loading...

Algots Varuhus i Fliseryd räknar sitt ursprung från år 1904. Det var närmare bestämt den 10 maj nämnda år som firmans grundare Algot Johansson övertog den affär som drivits av PW Andersson i kyrkbyn.Algot Johanssons Diversehandel blev namnet vid starten,då firman öppnade  i det gamla huset vid vägskälet. Därmed inleddes handelsepoken "Algots" i Fliseryd. 

Algot Johansson började som springpojk 1893 i en affär i Mönsterås,fick sen erbjudande av kantor Wennerström om att bli medhjälpare i Wennerströms lanthandel i kyrkbyn(kyrkbyn=området runt kyrkan) Wennerströms lanthandel blev senare "Gustavssons lanthandel"(det är en egen historia)

Algot började alltså arbeta i Wennerströms lanthandel. Från tidigt på morgonen till sent på kvällen arbetade han med att sno strutar och plocka sillstjärtar,delade ut post och bet sönder sockertoppar. Lönen var fem kronor i månden samt mat och husrum.Sin första avlöning fick Algot insatt på sparbanksbok,kantor Wennerström ville lära sitt biträde att spara. Redan första året sparade han 40 kronor,när Algot senare öppnade sin egen affär fanns hela 1800:- i startkapital. Algot åkte till Oskarshamn och köpte varor för hela slanten. Den 10 maj 1904 öppnades dörrarna till Algot Johannsons diversehandel och så började kunderna anlända.Algot bytte efternamn 1922,då prästen föreslog familjenamnet Redborn.Flera filialer till affären i Fliseryd  upprättades i Grästorp, Grönskog, Värlebo och Bankeberg.

Algot Redborn hade även tid till mycket annat än bara affärsverksamhet,han bidrog bl.a till att föra fram den religiösa väckelsen i bygden och var under lång tid söndagsskollärare i Missionshuset.

En handelsbod var på den tiden landbygdens börs och marknad,en samlingsplats för bygdens folk

Affärsverksamheten växte och firman antog större och större sortiment. När Algot Johanssons affär firade 25 år så kan man med denna annons se vad kunderna kunde erbjudas:

 1947 övertogs affären av Algots son Paul,som  började tidigt som medhjälpare i sin fars affär. 

Redan vid tillträdet hade Paul planerna klara för en ombyggnad av lokalerna. Flera stora förändringar i affären vid vägkrysset skulle följa under årens lopp. Den 14 mars 1959 avslutades en epok, den gamla trånga affären stängdes och en ny lokal intill färdigställdes.Det var ett stort steg som togs 1959.Butiksytan utökades och man började så smått övergå till självbetjäning. Kundkorgar placerades innanför dörren och kunderna kunde själv plocka till sig varor.Paul hade riktlinjer klar för hur han skulle möta sextiotalet. Självbetjäning på hela sortimentet med undantag av kött och chark. Också en hårdare satsning på kapitalvaruförsäljning textil ochkonfektion.Vad beträffar kyl och frys så var Paul först med att lansera dessa i bygden.En satsning som var riktig,det ena stora partiet efter det andra såldes,ibland direkt från järnvägen så länge den fanns i bygden.

1965 tog ytterligare ett steg med en tillbyggnad av butiksytorna. Sortimenet utökades i källarplanet med kapitalvaror,leksaker ,verktyg m.m

Som sin far hade Paul också filialbutik,1963 övertog han Sjögrens Specerier i Grönskog.

Text taget ur jubileumsskriften"Med småländsk envishet"

Tack Lennart för lånet!