Carl-Oscar Karlsson på Åby Gård byggde år 1868 Åbyfors kvarn. Kvarnbyggnaden var mycket mindre än idag,men förutom själva kvarnbyggnaden fanns det en liten loge,där man hade sitt tröskverk,s.k vandringsverk.
Istället för att driva tröskverket med djur,drev man det med kvarnens vattenhjul.
Ingången till kvarnen var uppe på dammen.

Där nuvarande ingången är fanns bara ett stort stenrös.

1905 utarrenderade Åby gård kvarnen till Pettersson på Läggevi och Johan Nilsson i Höckenäs.
Pettersson och Nilsson lät bygga om själva kvarnen som den ser ut på fotot.

Byggnaderna till höger har Sjögrens låtit bygga.

Mjölnare P.O Skoglund köpte kvarnen av Carl-Oscar Karlsson 1912 för 12000 kronor.
P.O Skoglund sålde kvarnen och vattenfallet till Finsjö kraft A.B för 19000 kr.
Skoglund arrenderade sedan kvarnen fram till 1929,då mjölnaren Konrad Sjögren övertog arrendet.
Mjölnaren Bertil Sjögren köpte kvarnen av K.B Finsjö skogar 1979 för 50000 kr.
Sydkraft hade 1974 sålt sina egendomar till familjeföretaget Ulfsparre.

I början av 1900 -talet drevs kvarnen av mjölnare Albin Skoglund. Skoglund köpte en turbin i början av 1900-talet.
Turbinen drog en generator som alstrade ström. Skoglund gick runt i stugorna och frågade om man ville ha ström.
Priset var 10 kr. per lampa och år.
Efter det att abonnemanget tecknats,började Skoglund bygga kraftledningar,som bestod av en långa propsstänger,som restes utmed vägarna.
I dessa propsstänger satte man isolatorer,som tråden fästes på.

Omkring 1030 övertog Konrad Sjögren kvarnen och drev den under många år,vartefter sönerna Bertil,Gösta och Birger övertog kvarnrörelsen. År 1984 är det mjölnaren 80-årige Bertil Sjögren som driver verksamheten.

Fakta från hembygdsföreningens arkiv. skrivet 1985 av Torsten Persson,foto: Åke Viktorsson.

Detta kort taget på kvarnen 2011.

 Tack, Agneta Ottosson för de fina bilderna av Åbyfors kvarn. Tagna i juli 2011.

Tack Jonny Nilsson,Mönsteråsbloggen för kortet.Taget 1986.
Tack Jenny för lånet av kortet!

 

Vid 89-årsålder ska Bertil  ha sagt -jag ska nog trappa ner lite,nu ska jag bara mala varannan dag.