Arbetet med att bygga järnväg mellan Ruda-Oskarshamn började 28 april,1905. Järnvägsbygget var en revolutionerande händelse i bygderna. Detta nya kommunikationsmedel var betydande för folkens levnadsförhållanden och verksamhet. Banan öppnades för allmän trafik genom invigning 11 januari,1907.

Hållplatser och stationer mellan Ruda -Oskarshamn var:

Ruda , Målens grusgrop, Målen, Ekhult, Finsjö, Kvillegärde, Fliseryd Station, Kopparhäll, Grönskog, Skorpetorp, Sörbo, Oskarshamns Station.

Fliseryds Station blev nu centrum i byn,innan stationen fanns var centrum mellan kyrkan och ån (Emån).

Posten flyttade till stationen,som tidigare funnits i Kommunalhuset,(som då fanns i nu gamla Hembygdmuseet).

Torsdag 30 juni 1966 gick sista tåget på banan,Ruda-Oskarshamn. Fram till 1 januari 1970 gick det fortfarande godståg från Ruda till Jungnerfabriken vid Kvillegärde. Efter att järnvägen upphört insattes landsvägsbussar. 

En del text taget ur  "Fliserydsboken" av M. Tärnfors. 

Kort taget vid byggnation av järnvägen. Kortet är taget vid Läggevi-backen.

 Järnvägen mellan Nässjö-Oskarshamn med Bohult som en av stationerna  invigdes redan 1874. Som kuriosa kan nämnas att i Bohult var stationsmästare Lars Engström verksam i slutet av 1800talet. Sonen Albert blev senare känd både som författare och konstnär. Albert blev vän med Carl Larsson och Bruno Liljefors.

 

1920
1920

 Fr.ån vänster: Häradsdomare N.P Lundgren, mitten: Inspektör Gustaf Artur Ström, till höger: Harld lundgren med Ernst Ström i handen. Harald Lundgren var på den tiden anställd som biträde hos Algot Johansson (Algots). Harald for över till Amerika något år senare. På verandan sitter Motjer Ek, längst in i hörnet vid väggen sitter: Hejmer Lindvall. Hejmer var på den tiden stins i Finsjö. Kortet taget omkring 1922.

 Från vänster: Lovisa Branting,målare Oskar Karlsson, Stationsinspektör Ström.bakom Ström står Karl Pettersson (Kallepe),Erik Johansson,Maja Branting, Mandis Branting. Kortet taget augusti,1925

TIDTABELL FRÅN 1950

En tidtabell från tågets tid i Fliseryd!   Foto J.TEIFFEL

 En tågbiljett som jag hittat i min farmor Alfhilds symaskinlåda.