RÖDA SKOLAN I FLISERYD. Detta kort taget oktober 2019

Kort taget på 1970talet.

KLASS 4,1964

Ros-Marie Gustavsson, Christina Cedergren, Ann-Kristin Blank, Conny Nilze'n, Christer Olsson, Ing-Marie Gillman, Yvonne Einarsson, Annika Elvingsson.

Villy Olsson, Lennart Oskarsson, Lars-Åke Karlsson, Monika Nilsson, Anna-Lena Fransson, Eva Nilsson, Britt-Marie johansson, UlfPersson.

Carina Mellberg, Anita Simonsson, Jan Berg, Stig Eriksson,Anders Asp.

Lärare: Margit Höijer

 KLASS 3,1963

Bakre raden fr,v: Anna-Lena Fransson, Ros-Marie Gustavsson,Christina Cedergren, Conny Nilzen,Christer Olsson, Anita Simonsson,Lärare: Adele Holst, Ann-Kristin Blank.

Mitten fr.v: Jan Berg, Lennart Oskarsson, Carina Mellberg, Annika Elvingsson, Yvonne Einarsson, Eva Nilsson, Ing-Marie Gillman.

Nedre raden fr.v: Monika Nilsson, Britt-Marie Johansson, Monika Westling, Villy Olsson, Ulf Persson, Stig Eriksson, Lars-Åke Karlsson, Anders Asp.

 Klass 2,1960-61

 Röda skolan vårterminen 1962

 klass 4, 20/9 1960  

 1.Eva Rydhage,2,Ulla-Carin Isaksson(gift Johansson) 3.Hjördis Folkesson,4.Siv Strand,5.Kerstin Carlberg,

6.Lena Andersson,7.Britt Redborn,8.Gerd Elvingsson,9,Christer Bricer,10,Kjell Karlsson,

11,Ann-Chatrin Nejdling(gift Danlid)12,Lennart Pernius, 13.Eva Truedsson,14,Torleif Johansson,15,Per-Gunnar Karlsson,16,Lars Wiktorsson,17,Sölve Karlsson

18,Börje Axelsson, 19,John Bjerker,20,Kåre Höijer,21,Sven Wik

Röda skolan,Fliseryd

KLASS 1.1957-58

Första bänkraden fr.v. längst fram: Ann-Chatrin Nejdling(gift Danlid) Britt Redborn,Eva Truedsson.

Andra raden: Hjördis Folkesson,Sölve Karlsson,Kerstin Martinsson

Tredje raden: Lennart Pernius,Kåre Höijer,Lena Andersson, Per-Gunnar Karlsson.

Fjärde raden: Eva Rydhage,Eva Hultman,John Bjerker,Kerstin Carlberg.

Femte raden: Kjell Karlsson,Gerd Elvingsson,Lars Wiktorsson.

Sjätte raden:Sven Wik,Börje Axelsson, Ulla-Carin Isaksson.

Lärare: Adele Holst

 Röda Skolan Klass 1,1953

 Bakre raden fr.v: Göran Mårtensson, Johnny Johansson, Jan-Erik Hugosson, Göte Elofsson, Göran Jonsson, Laila Svensson, Doris Gustavsson, Bengt-Erik Ohlsson Hjalmarsson, ?Grönwall, Kennet Gunnebrant, Christer Nilsson, Kennet Nilsson, Per-Inge Tärnfors

Mitten raden fr.v: Leif Lindvall, Leif Carlsson, Lisbeth Aronsson, Sylvia Pernius, Vivi Kämpe, Siv-Britt Eriksson, Ketty Fransson, Gerd Lennartsson, Kerstin Redborn, Marianne Bylow, Johnny Olsson, Kenneth Blomqvist.

Undre raden fr.v: Hans Norberg, Lars Haglund, Conny Ruda, Percy Ottosson, Tom Blomberg, Per-Erik Furuholm, Ulf Carlberg, Johnny Nilsson 

 HÖSTEN 1958
Första raden fr.vänster: Birgitta Eriksson(örnebäck),Ingegerd?Palmer(Grimhult),Ros-mari Jonsson(Y-ÅBY),Per-Erik Redborn, Torbjörn Ekstrand.
Andra raden fr.v:Einarsson(Figgölehult), Karin Elmgren, ?, ?, ?, Karl-Johan Johansson.
Tredje raden fr.v: Susanne Sjögren,?, Irgens Åbinger, Lars Tyrberg, Arne?Ottosson(Idhult),Andersson(Slobro)
Fjärde raden fr.v: Monika Gillman(Kvillegärde), ?,Bakom: Kristina Nilsson, ?,?,?,Sten Svensson(Örnebäck),Larsson(Läggevi),Lindvall(Finsjö),?, Bo Karlsson(Slobro),?, Tommy Erlandsson(Grönskog)

KLASS 1-2 Lärare:Adele Holst
Bakre raden fr.v klass2:?, Kurt Johansson,?, Mitten fr.v:?,?,? Främre raden fr.v:Marika Aronsson,? Leif Läggeberger. De 6 barnen på högra sidan. Bakre raden fr.v: Sylvia Sjögren,Siv Einarsson, Mitten fr.v:Ann-Marie Karlsson,Rosa Johansson,Främre raden fr.v: Saida Svensson,?

KLASS 3-4.
Bakre raden fr.v: Herbert Rudvall ?, Rosa Johansson(Backen),Sylvia Sjögren, Marika Aronsson,Diana von Rosen, Siv Einarsson, Saida Karlsson(gift Svensson),Kurt Johansson.
Främre raden fr.v:Bernt Eriksson?,Sven Sjöberg ?, ,Bernt Hagelin,Leif Läggeberger, Bo Klintmo.

KLASS 3-4,1950-51,  LÄRARE:EDIT ODELROT
RAD 1-3 KLASS 3,RAD 4-5 KLASS 4.
Rad 1, fr.v och rakt ner: Marianne (Axelsson) Williamsson, Ulla-Britt Hult,Berit Axelsson, Marianne Sjöberg.
Rad 2: Ove Jansson(Helander),Våge Kämpe, Karl-Erik Karlsson, Evy Ruda (gift. Viktorsson.)
Rad 3: Sten Svensson, Bo Nilsson, Verner Sadner, Else-Mari Karlsson
Rad 4 : Rosa Johansson, Siv Einarsson,Saida Karlsson(gift Svensson)
Rad 5: Diana von Rosen,Sylvia Sjögren.

LÄRARE:Karl Levin
Bakre raden fr v: Siv Einarsson, Anita Ringström,?, Willy Borg.
Främre raden fr.v: Siv Lindblad, Rosa Johansson, Ann-Mari Karlsson, Saida Karlsson(gift Svensson)

 

LÄRARE: KARL LEVIN
FR V: Willy Borg, Ann-Mari Karlsson, Saida Karlsson(gift Svensson) Rosa Johansson, Siv Einarsson, Anita Ringström, Siv Lindblad,Peter Karlsson

RÖDA SKOLAN,KLASS 3-4,1947

 Fliseryds skola Klass 5,6,7 .1944

Övre raden fr.v: Sittande på räcket: Erik Johansson, Henning Fransson, Göte Fransson,

 Stående: Vailet Nilsson, Kantor: Yngve Franse'n, Solveig Johansson

Sittande på räcket: Vidar Eriksson, Hubert Elmgren, Lars-Einar Boman, Stig Johansson,Hans Piper.

Mellanraden fr.v: Gullan Pettersson, Elvy Hagelin(gift Mellberg), Birgit Rydhage(gift Axelsson), Barbro Gillman(gift Juhlin), Mona Sjökvist(gift Boman), Els-Marie Winsell.    

 Margareta Lingström.

Nedersta raden fr.v: Jonny Rudvall,Åke Hultman, Roland Wixenius, Sandra Ruda,Eva Sjögren (gift Ottosson), Mona Johansson, Astrid?, Maj Johansson, Margit Persson,

 Ingrid?, Börje Elmgren. Bertil Odelrot

Saknas: Lars Wixenius.

Födda 1933,34,35. KLASS 5-7?

 Från vänster:Anita Banersson,Inger Ringström,Barbro Kämpe, Barbro Gillman, Maj Johansson, Mona Johansson, Sandra Ruda, Birgit Kämpe, Anita Nejdling,Mairon Ruda,Laila Karlsson,Lasse Wixenius, Gunnar Rudvall,Rickard Johansson,Sten Johansson,Ragnar Rydhage,Åke Hultman, Roland Johansson,Enar Sjöberg(Berkeby)

Skolkort ca 1923 Röda skolan
Fr. vänster: Lärare Edit Odelroth, Lärare Adele Holst längst ut till höger bakre raden: Gunnar Gillman
främre raden fr.v: 16.Birger Ekstrand, 17: Gerd Lagerqvist
sittande: näst längst till höger: Paul Redborn