KLASS 4,1964

Ros-Marie Gustavsson, Christina Cedergren, Ann-Kristin Blank, Conny Nilze'n, Christer Olsson, Ing-Marie Gillman, Yvonne Einarsson, Annika Elvingsson.

Villy Olsson, Lennart Oskarsson, Lars-Åke Karlsson, Monika Nilsson, Anna-Lena Fransson, Eva Nilsson, Britt-Marie johansson, UlfPersson.

Carina Mellberg, Anita Simonsson, Jan Berg, Stig Eriksson,Anders Asp.

Lärare: Margit Höijer

 KLASS 3,1963

Bakre raden fr,v: Anna-Lena Fransson, Ros-Marie Gustavsson,Christina Cedergren, Conny Nilzen,Christer Olsson, Anita Simonsson,Lärare: Adele Holst, Ann-Kristin Blank.

Mitten fr.v: Jan Berg, Lennart Oskarsson, Carina Mellberg, Annika Elvingsson, Yvonne Einarsson, Eva Nilsson, Ing-Marie Gillman.

Nedre raden fr.v: Monika Nilsson, Britt-Marie Johansson, Monika Westling, Villy Olsson, Ulf Persson, Stig Eriksson, Lars-Åke Karlsson, Anders Asp.

 Klass 2,1960-61

 Röda skolan vårterminen 1962

 klass 4, 20/9 1960  

 1.Eva Rydhage,2,Ulla-Carin Isaksson(gift Johansson) 3.Hjördis Folkesson,4.Siv Strand,5.Kerstin Carlberg,

6.Lena Andersson,7.Britt Redborn,8.Gerd Elvingsson,9,Christer Bricer,10,Kjell Karlsson,

11,Ann-Chatrin Nejdling(gift Danlid)12,Lennart Pernius, 13.Eva Truedsson,14,Torleif Johansson,15,Per-Gunnar Karlsson,16,Lars Wiktorsson,17,Sölve Karlsson

18,Börje Axelsson, 19,John Bjerker,20,Kåre Höijer,21,Sven Wik

Röda skolan,Fliseryd

KLASS 1.1957-58

Första bänkraden fr.v. längst fram: Ann-Chatrin Nejdling(gift Danlid) Britt Redborn,Eva Truedsson.

Andra raden: Hjördis Folkesson,Sölve Karlsson,Kerstin Martinsson

Tredje raden: Lennart Pernius,Kåre Höijer,Lena Andersson, Per-Gunnar Karlsson.

Fjärde raden: Eva Rydhage,Eva Hultman,John Bjerker,Kerstin Carlberg.

Femte raden: Kjell Karlsson,Gerd Elvingsson,Lars Wiktorsson.

Sjätte raden:Sven Wik,Börje Axelsson, Ulla-Carin Isaksson.

Lärare: Adele Holst

 Röda Skolan Klass 1,1953

 Bakre raden fr.v: Göran Mårtensson,Johnny Johansson, Jan-Erik Hugosson,Göte Elofsson, Göran Jonsson, Laila Svensson, Doris Gustavsson, ? Grönwall, Kennet Gunnebrant, Christer Nilsson, Kennet Nilsson, Per-Inge Tärnfors

Mitten raden fr.v: Leif Lindvall, Leif Carlsson, Lisbeth Aronsson, Sylvia Pernius, Vivi Kämpe, Siv-Britt Eriksson, Ketty Fransson, Gerd Lennartsson, Kerstin Redborn, Marianne Bylow, Johnny Olsson, Kenneth Blomqvist.

Undre raden fr.v:Hans Norberg, Lars Haglund, Conny Ruda, Percy Ottosson, Tom Blomberg, Per-Erik Furuholm, Ulf Carlberg, Johnny Nilsson 

 HÖSTEN 1958
Första raden fr.vänster: Birgitta Eriksson(örnebäck),Ingegerd?Palmer(Grimhult),Ros-mari Jonsson(Y-ÅBY),Per-Erik Redborn, Torbjörn Ekstrand.
Andra raden fr.v:Einarsson(Figgölehult), Karin Elmgren, ?, ?, ?, Karl-Johan Johansson.
Tredje raden fr.v: Susanne Sjögren,?, Irgens Åbinger, Lars Tyrberg, Arne?Ottosson(Idhult),Andersson(Slobro)
Fjärde raden fr.v: Monika Gillman(Kvillegärde), ?,Bakom: Kristina Nilsson, ?,?,?,Sten Svensson(Örnebäck),Larsson(Läggevi),Lindvall(Finsjö),?, Bo Karlsson(Slobro),?, Tommy Erlandsson(Grönskog)

KLASS 1-2 Lärare:Adele Holst
Bakre raden fr.v klass2:?, Kurt Johansson,?, Mitten fr.v:?,?,? Främre raden fr.v:Marika Aronsson,? Leif Läggeberger. De 6 barnen på högra sidan. Bakre raden fr.v: Sylvia Sjögren,Siv Einarsson, Mitten fr.v:Ann-Marie Karlsson,Rosa Johansson,Främre raden fr.v: Saida Svensson,?

KLASS 3-4.
Bakre raden fr.v: Herbert Rudvall ?, Rosa Johansson(Backen),Sylvia Sjögren, Marika Aronsson,Diana von Rosen, Siv Einarsson, Saida Karlsson(gift Svensson),Kurt Johansson.
Främre raden fr.v:Bernt Eriksson?,Sven Sjöberg ?, ,Bernt Hagelin,Leif Läggeberger, Bo Klintmo.

KLASS 3-4,1950-51,  LÄRARE:EDIT ODELROT
RAD 1-3 KLASS 3,RAD 4-5 KLASS 4.
Rad 1, fr.v och rakt ner: Marianne (Axelsson) Williamsson, Ulla-Britt Hult,Berit Axelsson, Marianne Sjöberg.
Rad 2: Ove Jansson(Helander),Våge Kämpe, Karl-Erik Karlsson, Evy Ruda (gift. Viktorsson.)
Rad 3: Sten Svensson, Bo Nilsson, Verner Sadner, Else-Mari Karlsson
Rad 4 : Rosa Johansson, Siv Einarsson,Saida Karlsson(gift Svensson)
Rad 5: Diana von Rosen,Sylvia Sjögren.

Bakre raden fr.v: Bernt Eriksson, Kurt Johansson, Bernt Hagelin, Åke Axelsson, Leif Läggeberger, Herbert Rudvall, Rolf Sjöberg(Berkeby),?, Sven Sjöberg.
Mitten raden fr.v: ?, Siv Einarsson, Ann-Mari Karlsson, Rosa Johansson,Saida Karlsson(Svensson)
Främre raden fr.v: Maj-Lis Sadner, Mary Gran, Britt? Wixenius, Gun? Wixenius.

 KLASS 5,6,7. LÄRARE: Sven Högberg. De sista b-skoleklasserna.
Bakre raden fr.v: Sven Sjöberg, Leif Läggeberger, Herber Rudvall, Bo Klintmo
Mitten raden fr.v: Roland?(fosterbarn hos fam. Sjögren i kvarnen), Marianne Sjöberg (gift Ottosson),Evy Ruda(gift Viktorsson),Siv Einarsson,Kurt Johansson, Ulla-Britt Hult
Främre raden fr.v: Ann-Mari Karlsson,Rosa Johansson, Mary Gran, Saida Karlsson(gift Svensson), Marianne Williamsson, Bernt Hagelin.
Sittande fr.v: Bo Nilsson, Bernt Eriksson, Våge Kämpe, Ove Jansson(Helander)

LÄRARE:Karl Levin
Bakre raden fr v: Siv Einarsson, Anita Ringström,?, Willy Borg.
Främre raden fr.v: Siv Lindblad, Rosa Johansson, Ann-Mari Karlsson, Saida Karlsson(gift Svensson)

 

LÄRARE: KARL LEVIN
FR V: Willy Borg, Ann-Mari Karlsson, Saida Karlsson(gift Svensson) Rosa Johansson, Siv Einarsson, Anita Ringström, Siv Lindblad,Peter Karlsson

RÖDA SKOLAN,KLASS 3-4,1947

 Fliseryds skola Klass 5,6,7 .1944

Övre raden fr.v: Sittande på räcket: Erik Johansson, Henning Fransson, Göte Fransson,

 Stående: Vailet Nilsson, Kantor: Yngve Franse'n, Solveig Johansson

Sittande på räcket: Vidar Eriksson, Hubert Elmgren, Lars-Einar Boman, Stig Johansson,Hans Piper.

Mellanraden fr.v: Gullan Pettersson, Elvy Hagelin(gift Mellberg), Birgit Rydhage(gift Axelsson), Barbro Gillman(gift Juhlin), Mona Sjökvist(gift Boman), Els-Marie Winsell.    

 Margareta Lingström.

Nedersta raden fr.v: Jonny Rudvall,Åke Hultman, Roland Wixenius, Sandra Ruda,Eva Sjögren (gift Ottosson), Mona Johansson, Astrid?, Maj Johansson, Margit Persson,

 Ingrid?, Börje Elmgren. Bertil Odelrot

Saknas: Lars Wixenius.

Födda 1933,34,35. KLASS 5-7?

 Från vänster:Anita Banersson,Inger Ringström,Barbro Kämpe, Barbro Gillman, Maj Johansson, Mona Johansson, Sandra Ruda, Birgit Kämpe, Anita Nejdling,Mairon Ruda,Laila Karlsson,Lasse Wixenius, Gunnar Rudvall,Rickard Johansson,Sten Johansson,Ragnar Rydhage,Åke Hultman, Roland Johansson,Enar Sjöberg(Berkeby)